Kolejny numer naszego czasopisma to zbiór artykułów poświęconych tematom szeroko rozumianych nauk teologicznych, które dotykają właściwie wszystkich najważniejszych jej gałęzi. Mamy zatem artykuł z pedagogiki religii, historii teologii, biblistyki, historii Kościoła oraz filozofii teologicznej.

Dr Elżbieta Bednarz prezentuje idee nowoszesnej pedagogiki, która powinna odpowiadać współczesnym warunkom odmienności i zróżnicowania. Dr Leszek Jańczuk daje nam wgląd w historię interpretacji enigmatycznego określenia „liczba 666” – czy można domniemywać, na kogo ona wskazuje? Dr hab. Andrzej Kluczyński zabiera głos we współczesnej dyskusji nad zagadnieniem mesjanistycznych interpretacji różnych fragmentów Starego Testamentu. Czy rzeczywiście wszystkie zapowiadają Zbawiciela, czy może należy je interpretować w inny sposób? Dr hab. Jan Mironczuk omawiając historię reformacji na Mazowszu Północnym zabiera nas w podróż do przeszłości odkrywając szczegóły życia miejskiego i wiejskiego XVI wieku. Mgr Rafał Tryścień z kolei zastanawia się jak w świetle współczesnej wiedzy na temat fizycznej natury człowieka można rozumieć zmartwychwstanie, a konkretnie w jaki sposób pamięć może przetrwać śmierć.

Numer kończy recenzja, kronika akademicka oraz lista prac licencjackich obronionych w naszej uczelni, a także lista publikacji naszych wykładowców.

Życzymy miłej lektury!

Opublikowane: 2018-03-31