Jesteśmy dumni z tego, że możemy do rąk Czytelników oddać trzeci już numer Studia Theologica Pentecostalia. Nie ustajemy w zadaniu naukowego opisu otaczającej nas rzeczywistości. W tym numerze przyjmujemy nieco szersze spektrum analiz, poza artykułami traktującymi ściśle o różnych aspektach świata zielonoświątkowego, zamieszczamy także teksty o ewangelikalizmie, którego ruch pentekostalny jest częścią.

Mieczysław Czajko kontynuuje przybliżanie nam zielonoświątkowej historii z perspektywy Szczecina – tym razem przez pryzmat ekumenizmu. Leszek Jańczuk opisuje branhamistów, ich historię i oddziaływanie.

Kolejni czterej autorzy z dużą odwagą piszą o tym, co aktualnie jest ważne w ewangelikalnym świecie. Marek Kamiński postuluje pilne zajęcie się zagrożeniem wykorzystywania seksualnego, Wojciech Kowalewski wskazuje na problemy, które pociąga za sobą psychomanipulacja w Kościele, nakreślając przy tym sposoby walki z jej skutkami, a Piotr Karaś zabiera głos w dyskusji nad rozwodami i powtórnymi małżeństwami. Zbigniew Pasek diagnozuje polski ewangelikalizm w ćwierćwiecze istnienia wolnej Polski. W zupełnie inny obszar analitycznej filozofii religii i teologii zabiera nas Jacek Siemieniuk, który pyta, czy wiara w to, że Bóg jest 'pośród nas' oznacza, że Bóg ma ciało?

Numer zawiera również recenzję, interesującą hipotezę powstania Księgi Rodzaju, sylwetkę Donalda Gee, oraz kronikę roku akademickiego 2014/2015. 

Życzymy miłej lektury!

Opublikowane: 2018-03-31