Po roku oddajemy do rąk czytelników drugi numer Studia Theologica Pentecostalia – zielonoświątkowego czasopisma naukowego. Nie odchodzimy od przyjętego zamiaru i kontynuujemy publikację artykułów, które traktują o kwestiach istotnych dla zielonoświątkowców. Nasi autorzy w naukowy sposób analizują tematy aktualne dziś, i tak na przykład Oliwer Cieślar bada relację między aktywnością charyzmatyczną a wzrostem kościoła, natomiast Kamil Hałambiec przybliża nam problematykę służby apostolskiej. Z kolei Mieczysław Czajko i Wojciech Gajewski piszą o osobach i instytucjach, które w poprzednim stuleciu miały duży wpływ na rozwój polskiego pentekostalizmu.      

Uzupełnieniem tego zestawu są artykuły Leszka Jańczuka opisującego fenonem profetyzmu w literaturze rosyjskiej, Marka Kurkierewicza przybliżającego nam szczególne wątki z literatury qumrańskiej, Andrzeja Migdy i Natalii Jureczko, którzy śledzą historię powstania okrzyku „hip, hip hurra” oraz Alfreda Palli, który zabiera głos w dyskusji nad początkami państwa Izraela.

W tym numerze publikujemy także tekst Edwarda Czajko, który  portretuje sylwetkę Nicholasa Poystiego i jego synów, list Olega Łatyszonka będącego odpowiedzią na artykuł Leszka Jańczuka z poprzedniego numeru, a także wspomnienia autobiograficzne Alfredy Pręgowskiej, które jednocześnie wiele mówią o warszawskich zielonoświątkowach. Numer zamyka kronika roku akademickiego Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej.    

Życzymy miłej lektury!

Opublikowane: 2014-02-14