Prezbiter Aleksander Rapanowicz Droga cierpienia Część I

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mieczysław Czajko

Abstrakt

Aleksander Rapanowicz, the former Pentecostal preacher, found himself accused of spying on behalf American imperialism. The widespread arrests that occured in cleric circles also reached him, but nothing was proven about him apart from his having literature that had no permission for distribution.


During his later life he was still being observed by the state apparatus. Any later requests from his side to be vindicated were continually dismissed with no reasons given.


The history of A. Rapanowicz is hard to demonstrate mainly because his memoirs were not preserved and the Church’s chronicles were confiscated by government agents.


This article is based mainly on official documents that reflect the attitude of the state toward Church representatives. This is only the first part of the traumatic history of A. Rapanowicz and will find its continuation in the second part.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły
Biogram autora

Mieczysław Czajko

Bp Mieczysław Czajko, duchowny zielonoświątkowy, poprzednio m.in. zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego (2000-2008), obecnie pastor Zboru „Betania” w Szczecinie, zastępca prezesa Prezydium Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz współprzewodniczący Szczecińskiej Inicjatywy Ekumenicznej. Ma w swym dorobku teksty publicystyczne, recenzje, artykuły naukowe z teorii literatury – pokłosie pracy w wyższej uczelni. Obecnie szczególnie interesuje się biografistyką oraz procesem komunikacji nie tylko homiletycznej.