Zielonoświątkowcy po prostu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Edward Czajko

Abstrakt

The article presents a short introduction to the problem of Pentecostal identity and history. It highlights the origins of the movement in America and also in Poland. Separate treatment is given to the main feature of Pentecostalism, namely the phenomenon of glossolalia.


The author favors the thesis that Pentecostalism is a distinct force in the Christian world, although it sings up under protestant solas, its most characteristics features do not let it to be regarded as merely Protestant denomination. Pentecostal identity calls for category for itself.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły
Biogram autora

Edward Czajko

Pastor Emeritus Zboru Stołecznego. Studia: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
i Didsbury (Methodist) College w Bristolu (Anglia). Magisterium z teologii ewangelickiej uzyskał w 1961 r., doktorat honorowy teologii otrzymał w 1990 roku (Winnipeg, Kanada).

W 1964 r. ordynowany na duchownego w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. W latach 1965-1971 prezbiter okręgowy na Wielkopolskę. W Radzie Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego: sekretarz 1965-1971, członek 1972-1974, skarbnik 1975-1981, przewodniczący - prezbiter naczelny Kościoła 1981-1988. Pracownik naukowy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1966 - 1971. W latach 1983 - 1986 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a następnie skarbnik (1986 - 1988). Współorganizator Aliansu Ewangelicznego
w Polsce i wiceprzewodniczący jego Rady Krajowej (2000 - 2003). Członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - do roku 2004.
W Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1965 - 2008: sekretarz redakcji 1971 - 1981, przewodniczący Rady Programowej 1988 - 1990, redaktor naczelny 1990-1991.

Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w latach 1988 - 2004, pastor Zboru Stołecznego w Warszawie 1981 - 2001. Inicjator budowy siedziby Kościoła i Zboru
w Warszawie przy ul. Siennej 68/70.

Członek: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charismatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Uczestnik międzynarodowych konferencji wyznaniowych, naukowych i pokojowych. Odznaczony państwowym Złotym Krzyżem Zasługi
i Medalem 40-lecia. Autor książek i artykułów.