Zielonoświątkowcy i szczeciński ekumenizm

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mieczysław Czajko

Abstrakt

The article describes the origins of local ecumenical contacts in Szczecin with special attention to the role played by Pentecostals. The importance of Week of Prayer for Christian Unity is underlined. The text shows examples of joint ecumenical undertakings.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły
Biogram autora

Mieczysław Czajko

Bp Mieczysław Czajko, duchowny zielonoświątkowy, poprzednio m.in. zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego (2000-2008), obecnie pastor Zboru „Betania” w Szczecinie, wiceprezes Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, współprzewodniczący Szczecińskiej Inicjatywy Ekumenicznej oraz członek Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego. Ma w swym dorobku teksty publicystyczne, recenzje, artykuły naukowe nie tylko z teorii literatury – pokłosie pracy przede wszystkim w wyższej uczelni. Autor autobiografii Życie, życie moje… (Wyd. II, Szczecin 2014), redaktor i konsultant książek biograficznych. Obecnie szczególnie interesuje się właśnie biografistyką oraz procesem komunikacji nie tylko homiletycznej.