Andrzej Sarnacki, Religia w koncepcji udanego życia: ruchy pentekostalne w Ameryce Łacińskiej „Anthropos?” t. 20/21, s. 36-47