Leszek Jańczuk, Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej na Podlasiu w latach 1928-1953 „Studia Theologica Pentecostalia” 2013, t. 1, Rocznik Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej, s. 95-148