Fenomen profetyzmu w literaturze rosyjskiej XIX i początku XX wieku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Leszek Jańczuk

Abstrakt

In the Russian literature of the nineteenth and early twentieth century three types of prophecy had revealed: prophecy of biblical type, predicting the future characteristic for poets and philosophers. The biblical type of prophecy practiced Seraphim of Sarov. While the biblical type of prophecy has revealed in different parts of the world, of different ages, the same situation with poets – prophets, a philosophical prophecy has revealed almost exclusively in Russia and only during the second half of the nineteenth and early twentieth century. In a much weaker form it was also revealed in German (Heine, Marx, Nietzsche, Spengler), French (Comte) and Anglo-Saxon literature (Wells).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły
Biogram autora

Leszek Jańczuk

Leszek Jańczuk – duchowny Kościoła Zielonoświątkowego, absolwent ChAT-u, doktor nauk biblijnych, uczestniczył w ekumenicznym przekładzie Nowego Testamentu. Interesuje się Apokalipsą św. Jana oraz rękopisami Nowego Testamentu.