Prezbiter Aleksander Rapanowicz – droga cierpienia. Część II

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mieczysław Czajko

Abstrakt

Aleksander Rapanowicz (1910 -- 1982), a Pentecostal minister arrested in September 1950 and sentenced to 8 months of imprisonment for owning an uncensored religious book, during all his life was continually screened and observed by agents of communist government. The last period of intensive surveillance lasted form 1972 until his death in 1982.


The article tries to explain reasons for this intensive surveillance. It demonstrates cooperation between a section of leadership of the United Evangelical Church and The Office of Religious Affairs. The strategy adopted to harm Rev Rapanowicz was employed on a wider scale towards whole Pentecostal fraction of the UE Church and was aimed at weakening significant growth of Pentecostals in the mentioned church structures.


However not all plans intended to harm Rev Rapanowicz were realized. He was defended against his coreligionists by Henryk Kołodziejek, director of the Department of Religious Affairs of the Province Office in Szczecin.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły
Biogram autora

Mieczysław Czajko

Bp Mieczysław Czajko, duchowny zielonoświątkowy, poprzednio m.in. zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego (2000-2008), obecnie pastor Zboru „Betania” w Szczecinie, wiceprezes Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, współprzewodniczący Szczecińskiej Inicjatywy Ekumenicznej oraz członek Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego. Ma w swym dorobku teksty publicystyczne, recenzje, artykuły naukowe nie tylko z teorii literatury – pokłosie pracy przede wszystkim w wyższej uczelni. Autor autobiografii „Życie, życie moje…” (Wyd. II, Szczecin 2014), redaktor i konsultant książek biograficznych. Obecnie szczególnie interesuje się właśnie biografistyką oraz procesem komunikacji nie tylko homiletycznej.