STANLEY E. JONES, Chrystus a ludzkie cierpienie, przedmowa Edward Czajko, Wydawnictwo Szaron, Ustroń 2013.