Sprawozdanie z 50. Sympozjum Biblistów Polskich Warszawa, 18-20 września 2012