dr Leszek Jańczuk (zespół redakcyjny)
dr Tomasz Józefowicz (redaktor naczelny)
dr Marek Kamiński (zespół redakcyjny)
dr Piotr Karaś (zespół redakcyjny)
dr hab. Jan Mironczuk (zespół redakcyjny)