dr Leszek Jańczuk (Rada Naukowa)

dr Tomasz Józefowicz (Rada Naukowa)

mgr Daniel Kalinowski (Redaktor Naczelny)

dr Jan Mironczuk (Rada Naukowa)