Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna
03-681 Warszawa, ul. Wyborna 20

Główna osoba do kontaktu

dr Tomasz Józefowicz
Redaktor naczelny
Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

Wsparcie techniczne

Jevgen Riabosztan