Tytuł czasopisma – Studia Theologica Pentecostalia – wynika z przekonania, że ruch zielonoświątkowy z racji istnienia od ponad stu lat i dynamicznego rozwoju domaga się naukowej refleksji, do której chcemy zaprosić na łamach niniejszej cyklicznej publikacji nie tylko badaczy utożsamiających się z ruchem zielonoświątkowym, ale także tych wszystkich, którzy są nim zainteresowani, choć sami reprezentują inne tradycje teologiczne. Wyrażamy nadzieję, że STP stanie się forum wymiany myśli naukowej wokół zagadnień związanych z pentekostalizmem.

Tom 5 (2017): Studia Theologica Pentecostalia

W tym roku publikujemy artykuły odważne, dotykające trudnych tematów. Autorzy, który się ich podjęli wykonali swoje zadanie z powagą, profesjonalizmem i rzetelnością. Bp Mieczysław Czajko opisuje dzieje zboru zielonoświątkowego w Szczecinie przez pryzmat sytuacji politycznej i działań części kierownictwa ZKE. Z kolei Leszek Jańczuk dokonuje lustracji duchownych kościoła zielonoświątkowego na podstawie analizy wielu dokonumentów z archiwów państwowych. W dodkatkach mamy w tym roku jeszcze jeden tekst bpa Czajko, w którym rozszerza wątki z artykułów z poprzednich lat, a także esej Jonasza Oświecińskiego. Całość jak zwykle kończy kronika roku akademickiego.

Opublikowane: 2018-07-25

Wyświetl wszystkie numery